مصاحبه با فرشید ادهمی و امین وفا و هلیا رئیسی و وحید بایایی